notícias musicais

top 13 artistas

top 13 musicas

album

Uri Fineman

Uri Fineman

Letras de Uri Fineman

 1. Al Teshateh Ba'ahava
 2. ANI OHEV OTACH LEAH
 3. EIN LI AHAVAH
 4. HA'OR
 5. HANASICH HALAVAN
 6. HAZMANA LEMACHOL
 7. KSHE'HATAL NOTSETZ
 8. LAILA BLI KOCHAV
 9. LAILAH YAM TICHONI
 10. LEHISHTATOT LIF'AMIM
 11. LO CHASHUV LI LE'AN
 12. MABIT EL HAZMAN
 13. MI YITEN VE'AMEN
 14. NIZKAR ANI BEMABATECH
 15. PITOM ACHSHAV, PITOM HAYOM
 16. SAPER AL AHAVA
 17. TAGIDI LI ISHAH
 18. TIPAH NESHAMAH
 19. ZOHAR BADESHEH