notícias musicais

top 13 artistas

top 13 musicas

Confira a Letra Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal)

Valente

Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal)

A naoidhean bhig, cluinn mo ghuth
Mise ri d' thaobh, O mhaighdean bhan
Ar righinn oig, fas as faic
Do thir, dileas fhein
A ghrian a's a ghealaich, stuir sinn
Gu uair ar cliu 's ar gloire
Naoidhean bhig, ar righinn og
Mhaighdean uashaill bhan

Discografia Tracker